≡ Menu

Рак на гърдата и белия дроб – статистика и други…

Рак на гърдата, панкреаса, белия дроб и куп още ужасяващи диагнози, свързани с коварната болест се поставят ежегодно у нас. От рак на гърдата страда всяка двадесет и втора представителка на нежния пол у нас, като диагнозата се поставя вече и на съвсем млади двадесетгодишни жени. Над половината от заболелите от рак на млечната жлеза дори не подозират за заболяването преди да е станало прекалено късно. С цел ранна диагностика Военно-медицинската академия разполага с нова апаратура, „разпознаваща” тумора осем месеца преди той да е станал видим на мамограф. По-ранното диагностициране на това коварно заболяване дава по-голяма вероятност за преживяемост. И макар и у нас както и в целия свят, приетият от официалната медицина метод на лечение да е хирургическа интервенция, химио- и лъчетерапия и медикаментозно лечение, то за съжаление той не винаги дава очакваните резултати. Например в САЩ след проведено лечение на 178 480 пациентки, болни от рак на гърдата, 40 460 въпреки усилията на медиците са починали от заболяването. Данните на черната статистика у нас сочат, че 56% от пациентките с рак на гърдата успяват да преживеят 5 години след диагностицирането на болестта. В Европа този процент е 76.

При мъжете пък най-разпространен от видовете онкологични заболявания е зловещият рак на белия дроб. И докато рак на гърдата засяга и много млади жени, то прието е, че рак на белия дроб “ходи” предимно при възрастните хора. Според проучванията почти 70% от хората с тази диагноза са над 65-годишна възраст, а едва 3% са лица под 45-годишна възраст. Като причини, предразполагащи към появата на рак на белия дроб, се сочат пушенето, радиацията, генетична предразположеност, белодробни заболявания, замърсяването на въздуха. И все пак проучванията показват, че тринадесет процента от страдащите от коварната болест никога не са слагали цигара в уста.

Говорейки за онкологични заболявания, общоприети правила не съществуват. Причини за поява на болестта, най-подходящ начин на лечение, вероятност за преживяемост – всички те са в сферата на догадките и предположенията. Изходът след поставяне на подобна диагноза даден орган зависи както от фазата, в която се намира ракът и неговия вид, така и от общото здравословно състояние на пациента и не на последно място… От неговия късмет.

Може би единственото, което може да се каже със сигурност, говорейки за рака на гърдата и белия дроб, е стадият на развитие, в който се намира болестта. Аналогична е ситуацията при останалите видове рак.

Посочените два случая на рак в цифри са само представителни за болестта. Не по-малко страшни са цифрите и прогнозите и при останалите видове онкологични заболявания – рак на кръвта, на простата, дебелото черво, яйчниците, кожата, при всички тях за съжаление изходът често е фатален.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!