≡ Menu

Професия – или съвременното наименование на занаятчийството

Защо да изберем доставчик на обучение по програма Аз мога повече?

От време оно човеците са извършвали някакъв труд, чрез който са изкарвали прехраната си. В началото хората са давали труда си срещу парче хляб, а в последствие извършвали работа срещу парично заплащане. Тази практика се превърнала в постоянство и традиция, запазила се и до днес навсякъде по света, хората да печелят пари, за да има с какво да се изхранват и посрещат нуждите си. За целта било необходимо всеки да се профилира в някаква сфера на дейност или казано на кратко – да получи професия. В този ред на мисли, някога замисляли ли сте се, как ли нашите предшественици са наричали днешната дума „професия” ? Дали се сетихте се за думата „занаятчийство”? Всеки българин, запознат с бита на собствената си родина, знае, че занаятчийството в миналото, се е практикувало с цел изкарване на прехраната на семейството.

Занаятчийството включвало множество дейности, свързани с производството на вещи или извършване на различни услуги. Българските бит и култура изобилстват от занаяти, които някога е практикувал българският народ. Може да се сетим за златарите, това са хора, произвеждащи накити от злато; грънчарство, то се изразявало в изработването на глинени съдове; абаджийство, хора, които шиели абите и осигурявало облеклото на населението, а това го прави и най-разпространения занаят сред българското население; килимарство, думата подсказва, че става въпрос за тъкане на килими и т.н.

Всеки занаятчия си имал работилница, където вършел работата си. А тези, които се славели с майсторлък и съумявали да развият успешен занаят и търговия, хората ги наричали чорбаджии. Чорбаджия се равнявало на успял човек, който осигурява работа на други хора и ги ръководи и напътства в работата, подобно на днешните мениджъри.

Сред най-посещаваните работилници, били бръснарницата и гостилницата. Тогавашните бръснари извършвали няколко функции наведнъж – те бръснели и подстригвали, както и активно участвали в разговорите, които вълнували обществото. Този занаят съответства на днешната професия фризьорство, където, всички знаем, че традициите не са се изгубили безследно. И до днес фризьорският салон е мястото, където освен да си направиш нова прическа, може и да си побъбриш сладко-сладко.

При тогавашните гостилниците, релевантни на днешните ресторанти, гостилничарят извършвал функцията и на готвач, и на келнер. Тези хора, също извършвали също няколко дейности наведнъж, като наливали напитките на клиентите, готвели храната, сервирали я и и разбира се участвали активно в разговорите с клиентите си.

Както и сами можем да преценим, че времената се менят, но нравите не. Променят се само наименованията, но това е типично за един език. Навлизат нови терминологии заимствани от чужди езици. Така се е получило и със старата дума „занаят”, която е заместена от съвременната „професия”.

Думата „професия”, произлиза от латински „profession” и може да се разбира като човек, който е ангажиран с някаква работа. Днес разбирането за „професия” не се различава особено от първичното й значение. Това е дейност, свързана с труд, която за да се практикува изисква специално обучение, за придобиване на специфични знания и умения, които наричаме „професионални”.

В 21 век много от професиите вече не съществуват или поне не се практикуват толкова активно, а има и новопоявили се, които са много по-разпространени или пък са с ново наименование. Тогавашното бръснарство, днес наричаме фризьорство, на гостилничарите казваме готвачи, а чорбаджиите наричаме мениджъри. Новите занаяти или професии, които са разпространени сред днешното поколение са професия икономист, мениджър, счетоводител.

В съвремието глобалната конкуренция, налага все по-високо квалифицирани хора. За това нуждата да се профилираш като се обучаваш постоянно се възприема за нормална необходимост. Все повече хора сменят професиите си постоянно като записват професионални курсове, с които да придобият нови знания и умения, както и документ за професионална квалификация.

В унисон с изискванията на глобалния икономически свят, схемата „Аз мога повече”, предоставя шанс на вече завършилите училище хора, възможността да придобият професионална квалификация, като запишат няколко месечен курс по желана от тях професия, която ще им помогне в професионалното израстване.

За щастие възможностите за обучение се развиват на всякакво ниво и вече е възможно да се обучавате и дистанционно, без да се налага да присъствате на конкретно място. За това са се погрижили доставчици на обучение, които предлагат на курсистите си дистанционно обучение по съответната професия, съобразено с най-високи стандарти и изисквания.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!