≡ Menu

Представяне на вакуумните слънчеви колектори

Слънчевите колектори са системи за получаване на гореща вода, които използват възобновяем източник като слънцето, като оползотворяват неговата енергия. През годините, тези системи все повече се усъвършенстват, което води до значително повишаване на капацитета им. Днес, положението на слънцето не е толкова важен фактор, тъй като за разлика от плоските панели, които бяха първите соларни нагреватели, вакуумните слънчеви колектори са съставени от стъклени тръби, които улавят лъчите през целия ден.

Слънчевите колектори са широко използвани в страни като Гърция, Турция, Австралия и Китай, а в последните няколко години стават все по-популярни в България. Почти всички хотели в страната са снабдени с такива системи, тъй като собствениците им добре оценяват приноса им за опазване на природата, а също така и възможността за спестяване на значителни разходи за отопляването на водата. Много семейства също следват примерите на хотелиерите и превръщат тези системи в част от жилищата им. Не е далеч момента, в който населението на земята ще оцени, че разполага с безплатен източник на огромно количество на енергия и ще започне да се възползва от него.

Генерирането на топлината се получава в стъклените тръби на колекторите, които се монтират на покрива или на най-слънчевата стена на сградата. Тези тръби са пълни с течност, която най-често смес между вода и незамръзващ агент (антифриз), като при нагряване от слънцето, тази течност достига до много висока температура и чрез естествената конвекция започва да се движи в тръбите. При достигането в горния им край, горещата пара предава температурата си на студената вода в бойлера или на преминаващата през медна тръба такава (това зависи от вида на слънчевите колектори, които могат да бъда пасивни и активни). След изстиването на парата, тя отново преминава в течно състояние и заради тежестта и се стича в долния край на тръбите. Този кръговрат на водата в тръбите се извършва постоянно и се постига изключителна ефективност. Водата в бойлера може да достигне до 95-98 градуса през лятото и до около 55 градуса през зимата. Това означава, че, слънчевите нагреватели могат да се използват през цялата година.

Много често клиенти се интересуват, дали може да се използват слънчеви колектори, за захранване на парното в домовете им. Да, те могат да се включат към отоплителната система, но не като основен източник на топла вода, а като помощен. Могат да бъда използвани само активните колектори, тъй като за парното е нужна циркулация на водата, а при пасивните колектори с термосифон, такава липсва. Освен това тръбите, по които се движи водата трябва да са много добре изолирани, защото в противен случай се получава голяма топлинна загуба от порядъка на около 20 до 30 процента.

За други въпроси и запитвания вижте и други статии в сайта ни.

 

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!