≡ Menu

От векове животните помагат в борбата срещу гризачите

Плъховете са изключително неприятни гризачи, които нанасят яки вреди на хората. С пренасянето на зарази и епидемии, те са доста опасни и за здравето ни. От древни епохи хората се стремят да намират нови начини за унищожаване на плъхове. В по-примитивни времена, хората използвали огън, като в него слагали различни треви. Смятали, че с миризливия пушек ще разгонят вредителите. Още със зараждането на първите уседнали цивилизации, домашните животни неотменно следват човека навсякъде.

унищожаване на плъхове

унищожаване на плъхове

В стария Египет особено била на почит котката. Тя била важен „съюзник” на хората за унищожаване на плъхове. Не случайно, една от най-тачените богини в древноегипетския пантеон, е тази с образ на котка. Котките дотолкова са били обожествявани, че дори след смъртта им ги мумифицирали. Настина плъховете били голяма напаст, те унищожавали реколтата на хората, събирана с много труд, нападали хамбари и складове,където се съхранявали различни зърнени култури. Котката си остава и до днес незаменим помощник на хората при унищожаване на плъхове. Не случайно, дори и днес, в селска къща, в която има котка, не се заселват плъхове и мишки.

унищожаване на плъховете

унищожаване на плъховете

В древната митология и култура, много животни заемали видно място, защото имали голяма заслуга в борбата с неприятните вредители. Друго обожествявано от древността животно е смокът. Тази змия, особено смокът-мишкар, също помага за унищожаване на плъхове и други гризачи. Затова дори и днес, смоковете са защитен вид, защото те унищожават много полски гризачи, и в същото време не са опасни за храните и здравето на човека. В някои индийски села, големите змии-удушвачи като тигровия питон се отглеждат, именно за да пазят реколтата на селото от напастта на плъхове.

унищожаване на плъхове капан

унищожаване на плъхове капан

В природата има много други животни, които са естествен съюзник на човека за унищожаване на плъхове. Дори в някои страни днес се използват така наречените биологични методи за справяне с плъховете. Те се изразяват в отглеждане в райони с посевни насаждения на популация птици, в чието „меню” присъстват плъхове и други гризачи. Известно е, че хищните нощни птици като бухал и сова допринасят много за изтребването на вредните гризачи.

За унищожаване на плъхове помагат и щъркелите, които често обикалят разорани от тракторите ниви и полета в търсене на плъхове и мишки. Във фермите и стопанските сгради, освен смоковете и щъркелите, за изтребване на плъхове помагат и други животни като таралежи и невестулки.

унищожаване на плъховете капан

унищожаване на плъховете капан

В борбата за унищожаване на плъхове помагат дори и кучетата. В средновековието често се използвали, различни породи като шотландския мишелов и териера. Дори имало награди от местните власти, за всеки, който донесе три убити плъха. Ловът на големи гризачи с кучета се среща и днес.Някои птици като, северния мишелов, и керкенеза, в зависимост от сезона и ловните навици, също допринасят за намаляване популацията на полските гризачи. Дори дребната сврака е опасна за плъховете. Свраката дори има един любопитен ритуал при унищожаване на плъхове и мишки. Тя ги убива и ги закача по трънки и плетове, сякаш за назидание на другите гризачи.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!