≡ Menu

Основни видове АВР табло

Табло АВР означава Автоматично Включване на Резервата. В най-общия случай табло АВР се използва за да осигури непрекъснато електрозахранване на един или група консуматори. Схемите за реализация зависят от проектанта, съществуващите консуматори и възможностите на хората или фирмите, които ще използват табло АВР.
Има различни видове табла АВР в зависимост от дейността на консуматорите. Има АВР по налягане, където от съществено значение е сложни и скъпи машини да се поддържат с нормално смазване с масла, за да не се нарушава работния процес и да се получават аварии.

табло АВР

табло АВР

Поддържането на нормалното смазване се осигурява от т.н. маслени помпи, които поддържат определено налягане на смазващата течност 1-20 бара. Налягането се следи с пресостати, данните на които се залагат в табло АВР и при спад на налягането се включват резервна маслена помпа или няколко помпи.
Следващият вид табло АВР е табло за резервен двигател. Защитите от късо съединение, от претоварване и от намаляване на напрежението в основната мрежа подават данните на табло АВР, което пък задейства включването на резервен двигател.

АВР табло

АВР табло

Друг вид табло АВР е свързан с дизелгенератори. Военни бази и комплекси, болници, електроцентрали, бензиностанции, големи магазини често използват дизелгенератори. Мощността им се подбира спрямо броя консуматори, които ще захранва генераторът. Обикновено се ползва дизелов двигател, към който е свързан електрически генератор. В електрическото командно табло на генератора се въвеждат данни за минимално напрежение и пусково време, така че при отпадане на напрежението в мрежата се включва дизел генераторът.

табло АВР цени

табло АВР цени

В това табло АВР реле за време предпазва генератора от фалшиви сигнали за включване. При отпадане на напрежението в мрежата сгъстен въздух развърта дизеловия двигател и издухва масло върху въртящите се части на машината. Двигателят се привежда в действие, а с него и електрическия генератор. Произведеното напрежение се подава в мрежата за директно захранване на консуматори или към аварийни помпи. Това решение е сложно, изисква поддръжка и чести проверки по график за осигуряване надеждността на системата.

табло АВР цена

табло АВР цена

Следващ вид табло АВР включва токозахранващи устройства (акумулаторни батерии), командвани от компютър. Контролер следи качеството на подаваното напрежение от мрежата. При прекъсване на мрежовото напрежение генератор, захранван от акумулаторните батерии започва да генерира синусоидални импулси, имитиращи мрежовия ток. Продължителността на използване на това табло АВР зависи от консуматорите и вида на акумулаторните батерии, докато системата АВР с дизелагрегата може да работи непрекъснато, понеже зависи само от зареждането с гориво. Недостатъкът на това табло АВР е, че с него се захранват предимно малки прибори. В производства, където е необходимо да се захранят по-голямо количество прибори се използват промишлени типове непрекъсваеми токозахранвания.

Това са основните случаи, при които се използва табло АВР и са разгледани най-опростено.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!