≡ Menu

Основи на компютърната мрежа

computers-networkВ миналото, когато двама души са искали да обменят данни помежду си, те са разчитали на флопи дисковете и CD-ROM. Тези начини за споделяне на данни между отдалечени компютри много често е трудно и много досадно, особено ако файловете ще се споделят много често.

Поради трудностите, който видяхме по-горе при предаване на данни между компютрите, са възникнали идеи за свързване на два или повече компютъра в една мрежа. Вместо предаването на файлове чрез подвижни дискове, компютрите са свързани помежду си с кабел чрез портовете на компютъра. Когато някой трябва да предаде данните на друг компютър, той просто трябва да сподели файлове по мрежата. По този начин не са нужни нито флопи дискети нито преносими дискове.

Когато говорим за компютърна мрежа, човек трябва да направи разлика между многото видове компютърни мрежи. Те се класифицират по Географска област и начин на споделяне на данни.
Нека първо да видим как се класифицират в съответствие с географската област. Значението на тази класификация е размерът на мрежата. Има три типа за всички мрежи в съответствие с тази класификация. Те са на LAN, WAN, MAN и. LAN (Local Area Network) е най-малкия размер по отношение на други видове. В локалната мрежа могат да бъдат всички компютри в една стая, етаж, сграда, цяла фирма, или най-много група от съседни сгради. В MAN (Metropolitan Area Network) може да бъде цял град или дори държава. От друга страна, WAN може да бъде в цялата страна, няколко държави, или дори в целия свят.

Втората класификация е начинът на споделянето на данните в мрежата и начина, по който компютрите са свързани помежду си. Има два вида мрежи в съответствие с тази класификация. Първият е „партньорска към партньорската” (peer to peer) мрежа. Значението на тази класификация е, че всички компютри в мрежата са равни. По този начин размерът на данните на един компютър може да бъде равнен на размера на друг компютър. Също така, обработка и съхранение на данните на всички устройства, са равни. Оттук идва и името на мрежата.

При вторият тип мрежа схемата на предаване на информация между компютрите е клиент-сървър. В този вид, въпросът стои по различен начин, защото не всички компютри са еднакви по стойност. Най-малкото, има един компютър (това се нарича сървър), който е много по мощен от останалите. Поради тази причина данните се съхраняват на компютъра за да бъдат споделени в мрежата. Всеки компютър, който се нуждае от някакви данни, които са споделени в мрежата може да ги вземе само от сървъра. Това е така, защото всички компютри с изключение на сървъра са с по-малък капацитет на паметта, както и с по-малък процесор.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!