≡ Menu

Оптимизация на преживяването по време на търсене – новата дефиниция за СЕО

Оптимизацията за търсачки (или SEO) днес вече се е превърнала в най-широкоразпространения термин в областта на интернет маркетинга. Това направи възможно увеличаването на видимостта на уебсайтовете в страниците с резултатите на търсачките естествено без използването на платени услуги. Но, когато говорим за конверсионните възможности на бизнеса, се наблюдава все още изоставане. Това означава, че въпреки, че даден бизнес може да постигне добра видимост, той все още няма да разполага напълно с ползите от преобразуването на кликовете в покупки. Ето защо една нова концепция, наречена “Search experience optimization” (б.а. „оптимизация на преживяването по време на търсене“) си пробива път, за да помогне на SEO, като доведе до по-високи нива на конверсия на потребителските посещения. По друг начин казано – говорим за най-изтънчената форма на оптимизация.

Оптимизация

Оптимизация

Практиката, за която говорим, не се ограничава само до съответната ключова дума, но също така взема предвид гледната точка на потребителя като изключително важен фактор, който е решаващият фактор по пътя към повишаването на степента на конверсии, както и на видимостта. Това е различен вид SEO, затова нека уточним неговите аспекти:

1 . Тази тактика приема центрираната около клиента стратегия за своя отправна точка: Методът, за който говорим, се фокусира върху потребителя. Не се ограничава само с факторите, произтичащи от рекламирания бизнес, а вместо това се занимава почти изцяло с клиента, провеждайки чести проучвания с цел да се разбере възможно най-добре как той да бъде улеснен. Изключително важна е и преценката за мнението на клиента за рекламирания бизнес.
2 . Загриженост за поведението на търсещите машини: Този нов образ на SEO е загрижен за всеки аспект от работата на търсачките. Целта е да се разбере как търсачката се държи спрямо различните ключови думи или съдържание и след това да се потърси подходящ начин за измерване, който да даде тласък на видимостта на съответния бизнес, както и степента на конверсия при него.
3 . Осигурява вълнуващо преживяване за клиента: Както вече обяснихме, това е основната тактика – ориентираност към потребителя. Следователно целта е придаването на забавляващи и запомнящи се черти към онлайн прекарването на клиента. Разнообразието и развлечението допринасят за по-запаметяващото преживяване, което винаги прави по-добро впечатление на посетителите. Така рекламираният бизнес се откроява с персоналното си отношение и се създават предпоставки за здрава връзка между продукта/услугата и клиентите.
4 . Улеснява свързаността между бизнеса и потребителите: Тази подобрена форма на SEO гарантира, че клиентите могат лесно да забележат бизнес сайта в страниците с резултати на търсачката, като по този начин се подобрява степента на конверсия на потребителските посещения.

Може би вече се чудите как да се приложи тази най-нова форма на SEO. Постигането на резултатите, за които говорим, става чрез следването на стъпките, изброени по-долу:
1. Включване на качествено и информативно съдържание: Направете съдържанието на сайта информативно и вградете минимален брой рекламни ключови думи, така че вашата аудитория да го приеме като по-приятно и разбираемо.
2. Прилагане на входящи връзки от стандартни сайтове: Избягвайте препратки от лоши или неподходящи страници.
3. Изграждане и подредба на съдържанието от гледната точка на клиентите: Създаване на естествено съдържание според възприятията на посетителите на сайта – по този начин ще приближите бизнеса си до нови потенциални клиенти. Това ще направи страницата леснодостъпно място за търсачките, като по този начин ще се увеличи и превръщането на посещенията в печалба.
4. Изграждане на леки и удобни целеви страници на сайта: Никога не пренасочвайте потребителите към неподходящи страници, тъй като това ще отвлече вниманието им и ще ги накара да намразят сайта. Опитайте се да разберете защо посетителите напускат дадена целева страница и отстранявайте проблемите, който са в основата (например грешки или проблеми със структурата на кода на страницата) на тези усложнения.

Заключение
Оптимизацията на преживяването по време на търсене е новият образ на SEO и със сигурност ще донесе изключителни ползи както за клиентите, така и за бизнеса. Надяваме се, че сега сте по-добре запознати с този нов термин.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!