≡ Menu

Нова автомивка на летище София – за повече чистота в обслужването

Летище София стартира проект за изграждане на нова и модерно оборудвана автомивка. Автомивката на летище София ще се използва за почистване на леки и товарни автомобили и на самообслужващата техника на наземните оператори. Към всички кандидати за проектиране са отправени конкретни изисквания, свързани с надеждното функциониране на автомивката, със спецификата на работата на летището и на летищната техника. Тези изисквания са залегнали в специално разработено за целта техническо задание. От участниците в проекта се очаква да предоставят оферта за изграждане на автомивка на летище София под формата на писмено предложение. Кандидати за участие могат да бъдат както физически, така и юридически лица, като всеки от тях има право да представи само една оферта.

автомивка на летище София

автомивка на летище София

Летище София е най-голямото и значимо за нашата страна летище. То е една своеобразна визитка на България пред огромен брой посетители на столицата. Много от тях нямат време и възможност да обиколят страната ни и да си създадат по-цялостни впечатления за нея. И затова именно за тези посетители летище София създава едни от най-запомнящите се впечатления – първото на пристигане и последното на заминаване. Това поставя изискването всичко на летище София да е безупречно, на световно ниво и изпипано до последната подробност, включително автомивката. В такава ситуация точно подробностите имат огромно значение не само от техническа, но и от имиджова гледна точка. Една такава подробност е чистотата на автопарка и летищната техника.

Почистването на летищния автопарк и летищната техника е от особена значимост за тяхната изправност и будещ доверие вид. Такова почистване трябва да се извършва редовно, като най-ефективно е да се осъществява от персонала, нает за тази цел от самото летище, за да се спестят разходи и да не се прави никакъв компромис с качеството. Тези съображения са залегнали в плана на летище София за изграждане на новата специализирана автомивка, оборудвана по най-съвременен начин.

Автомивка

Автомивка

Автомивката на летище София ще обслужва цялата техника, работеща на негова територия. Това предполага измиване, включително ръчно измиване, на всички превозни средства и машини в района на автостопанството на летище София. Автомивката ще служи за почистване на цялата техника, числяща се към автопарка на летището – специализираните сервизни автомобили, леки и товарни автомобили, автобуси, самолетни влекачи, ленти, електрокари, мотокари, стълби, снегорини и други.

Проектът за автомивка на летище София включва конструиране на автомивка за основно автоматично четково измиване на леки и товарни автомобили и параван за ръчно измиване на специалната летищна техника. Автомивката на летище София ще гарантира изолация на почистваните устройства от външни атмосферни влияния и ще притежава пароструйни машини, комплект с рамена и дозаторни системи за препарат от двете страни на паравана.

Изграждането на модерна, съвременно оборудвана автомивка на територията на летище София, е дългосрочна инвестиция, свързана с комплексното качество, което трябва да осигурява едно столично летище. Освен безупречния вид на самото летище, важна роля играе и видът на всичко свързано с него. Превозът от и до летището, както и придвижването на самото летище, също дават своя принос за цялостното впечатление от обслужването. Така аерогарата се превръща в модерно начало на едно вълнуващо пътешествие. Естествено за тази цел всички превозни средства, използвани от летище София, трябва да бъдат с безупречен вид. И, естествено, новата и високотехнологична автомивка на летище София ще гарантира това.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!