≡ Menu

Наех те, а сега те мразя

Мисля, че ще разпознаете този тип от раз. Първият случай, който ще разгледаме, е на Стейси. Стейси е почти на 30, когато е назначена в малък екип по продажбите в американска софтуерна компания със седалище в центъра на Лондон. Централата на компанията е в САЩ, а в Англия има около 15 служители. Стейси ми разказа за компа­нията и пазарната й позиция. Описали й бизнеса като предла­гане на „комплексни и успешни софтуерни решения“, които на практика нямат конкуренция на пазара. Стейси е типичен мениджър по продажбите. Силно моти­вирана да се развива, тя винаги дава най-доброто от себе си в работата, ако получава признание за уменията си. Пристига от млад, енергичен екип, в който с колегите обменяли идеи и се подкрепяли, така че напрегнатата атмосфера, с която й предстои да се сблъска, се очертава като истинско предизви­кателство.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Следваща »

« Предишна

error: Content is protected !!