≡ Menu

Модерни препарати за детокс и очистване на организма

В тази статия ще ви предложим една модерна процедура за пречистване на организма по оригинална рецепта на СПА клуба ни. Като цяло тази процедура се извършва с две основни средства – специален детоксификант и чревен очистител от живовляк.

Детоксификантът е модерен, американски продукт извлечен от бентонит – богата на минерали вулканична глина. В продължение на векове хората по целия свят са използвали лековитите свойства на бентонита, както за външно, така и за вътрешно приложение. В началото на двадесети век бентонитът се е използвал от Английската армия в Индия за лечение на остри бактериални хранителни отравяния, както и в Китай – за лечение на холера.

Той е добит чрез специален процес за рафиниране на суровия бентонит и пълно премахване на слюдата, нечистотиите и други замърсители с цел концентриране на активната детоксицираща съставка монтморилонит. При тази процедура монтморилонитът се подлага на колоидална суспенсия и запазва отрицателния си заряд. Тези свойства осигуряват мощна адсорбция (физическо свързване) на положително заредените вещества. Монтморилонитът може да адсорбира около 40 пъти от собственото си тегло в положително заредените вещества, намиращи се в храносмилателния тракт. Монтморилонитът притежава силни абсорбиращи свойства и поради тази причина той не се храносмила, а се свързва с токсичните вещества, за да могат те да бъдат изхвърлени от организма.

Какво е бентонитът? Бентонитът е натурална глина, която се образува при изключително високи температури и налягане във вулкан. През вековете тя е била изхвърлена в небето от вулканичната дейност и е паднала на земята, за да импрегнира почвата със своите 25 – 35 микроелементи. Понякога тази глина се натрупва на пластове или вени, от които след това се добива. Бентонитът съдържа голямо количество минерали, но няма доказателства за това, че организма може да усвои това богато съдържание на минерали.

Много продукти на пазара използват бентонита в суров и необработен вид. Нашият бентонит обаче е различен. При правенето на нашия Детоксикант е използван бентонит с най-високо качество и го смесваме с пречистена деминерализирана вода. По време на този специален процес се отстранява слюдата и другите замърсители, а пречистеният монтморилонит се превръща в течна колоидална форма. Продуктът се стерилизира и се подлага на анализ в независима лаборатория по отношение на тежки метали и микробиология, за да сме сигурни, че веществото е подходящо за вътрешно използване и детоксикация. Той оказва по-добро въздействие просто, защото е по-добър.

Бентонитът никога не трябва да се опакова в пластмасова опаковка. Поради изключителните си свойства, бентонитът може да извлече петрохимикалите от пластмасовите шишета.

Второто средство е т.н. чревен очистител – препаратът за почистване на червата на фин прах от шушулки и семена на живовляк, който допълва първия препарат, като освобождава отходните канали за да може да излизат по-лесно токсините.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!