≡ Menu

Луд ли е Питър?

Сега ще се опитаме да разберем защо Питър се държи по този начин? Пътят на повишението му обяснява до известна сте­пен поведението му. Мениджъри, издигнали се от „екипа“, често се борят, за да се сдобият с нов авторитет пред старите колеги. Дори те да и приемат, че новият мениджър наистина заслужава поста си, той често не знае къде да установи нови­

те граници в отношенията, така че да поддържа дисциплината и авторитета си, и доколко дружелюбно и приятелски да се държи с тях. Тормозен от несигурност, той се пита дали ста­рите му колеги ще се възползват от предишната близост, за да му хвърлят прах в очите. Какво означава това, че преди е бил част от екипа? Може би, че той ще си затваря очите за повече неща? Питър изведнъж се чувства изолиран и започва да се съмнява в решенията си.

Един ден той идва на работа и търси положителната кому­никация с екипа, с който работи от години, и кани служите­лите си да изпият заедно по бира след работа. Общо взето, е спокоен и приветлив. Но по време на работния ден един коле­га се обажда, че е болен, друг пита може ли да излезе по-рано, защото има час за зъболекар, трети е забравил да проведе ня­какъв телефонен разговор. Изведнъж всички тези дреболии го карат да се чувства „манипулиран“, от чиято доброта всич­ки се възползват. Изпълнен със скрити страхове и с чувство на изолираност, той реагира твърде бурно. Нищо не е наред, никой не оценява трудното му положение, предупрежденията започват да летят към всички – отляво, отдясно и по средата!

Това е преувеличен пример – проблемите на служителите са абсолютно маловажни, а шефската реакция е пресилена. Дали все пак обаче описаният модел не пасва на ваш познат шеф? Трудно е да се доближите до човек, който страда от собствената си несигурност, и е почти невъзможно да се удо­влетворят желанията му. Той вижда всяка по-близка връзка като потенциална заплаха и постоянно трябва да се изтъква като шеф, дори и ако това, което наистина иска – както и всич­ки други хора – е да бъде приет и харесван. Напрежението от изолацията изтощава Питър и го прави раздразнителен. Той отчаяно иска да докаже пред шефовете си, че с избора му са взели правилното решение, поради което за нищо на света не трябва да се провали. Но с поведението си губи основното – екипа си и неговата подкрепа. Ето защо Питър не може да прецени дали някоя основателна молба не е всъщност искане на услуга.

Този тип шеф може да се прояви навсякъде – в офиса, в строителството, в някое производство или магазин. Самият Питър е жертва на луд шеф. Дори и да разбирате ситуацията, това, което наистина трябва да знаете, е как с намесата си да я промените, така че да запазите душевното си равновесие във всекидневната работа.

Изолацията, страхът от провал, липсата на доверие са клю­човите движещи сили зад описаното поведение. Комбинира­ни с изтощение и подозрение, че не го уважават, тези чувства създават двойствената природа на шефа тип Приятел, после враг, после пак приятел.

Този луд шеф така се е концентрирал върху желанието да се доказва пред собствените си шефове, че изобщо не може да оцени колко е важно да се научиш да ръководиш екип.

Питър е можел да избегне всичко това. След година като мениджър той е можел да напусне и да си намери работа като мениджър в друга компания. В новата компания хората са щели да го възприемат просто като мениджър и да се държат подобаващо – щял е да се отърси от голяма част от товара си, като не го „преследват“ никакви членове от стария му екип.

По-нататък ще се спрем на практическите възможностите да управлявате такъв тип работна среда. Помнете, че дори и шефът ви да изглежда луд, може да не е лош човек. Тези стра­тегии ще спасят душевния ви комфорт, и то не за сметка на неговия. Във всички описани ситуации, ако сте в състояние да се дистанцирате и да разберете откъде идват проблемите на шефа ви, вие сте минали половината път…

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!