≡ Menu

Коли

Ако предадете старата кола за скрап, тя ще премине през няколко етапа, за да се преработи и рециклира. Фирмите които изкупуват и рециклират автомобили – спазват определена последователност в технологията – за да се отговори на всички изисквания.
Първи етап – автомобилът се обезопасява като от него се източват гориво, течности и всичко запалимо. Сваля се резервоара на колата и всички неметални части по нея. Този етап е особено важен за безопасността на процеса на претопяване на старите коли и към него трябва да се подхожда с нужното внимание и отговорно отношение, за да протече всичко гладко и по правилата.
Наред с това се премахват маслото и антифриза, защото тези течности трябва да се преработят по специален начин, така че да не попадат в природата и да не я замърсяват. Ето защо този етап е от такова значение за целия процес по преработване на старите автомобили за скрап.
Споменахме вече, че се премахват и неметалните части по колата – това се прави защото в случая са ни необходими само металите по старото возило, защото именно те са ценни и могат успешно да се ползват отново. Това означава, че се разглобяват всички пластмасови части, огледала, стъкла, гуми и прочие.
В този първи етап се осъществява подготовката на автомобила за рециклиране.
Следва нарязване на колата на по-малки части и пресоването й, което се прави за по-лесното му транспортиране до депата за преработване на автомобилите предадени за скрап. В случай се ползва мощен шредер (машина подобна на тази в офиса), с помощна на който се постига това улеснение при транспортиране на старата кола, предвидена за скрап.

Процесът на преработване и рециклиране на колите за да се извлекат металите от тях и те да се ползват повторно помага за това да се пестят природни ресурси и да се опазва екологичното равновесие на планетата. Рециклирането е начин да се избегне замърсяването на заобикалящата ни среда, да се реши проблема с хилядите гниещи на коли и да се спечелят пари от автомобили, които не можем да използваме повече.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!