≡ Menu

Как и защо се прави геодезическо заснемане

Като се говори за геодезическо заснемане човек не трябва да си представя, че се прави фотографска снимка на постройка, площ, растителност или други подобни обекти. То се изразява в определяне положението на точки и нанасянето им върху план, карта или пък цифров модел. Чрез него се правят карти и планове. Като се определя точното място на дадени точки, може да се получи добра ориентация за хоризонталното разположение на пътища, реки, улици, граници на дадена собственост. Геодезическото заснемане може да бъде и вертикално, може да се заснеме растителност, градски парк, дървета по улиците или пък в дълбочина да се заснемат изкопи и др.

геодезическо заснемане

геодезическо заснемане

За да се направи план, заснемането включва изработването на координатна система с перпендикулярни оси, като с помощта на ролетка се нанасят определените точки, става нещо като мрежа, която дава ориентация за положението на обектите. Ако трябва да се придобие представа за релефа, се намесват топографските методи при геодезическото заснемане. При този вид геодезическо заснемане се отчита и надморската височина, освен координатите Х и У и се прави пространствена координатна система. При това геодезическо заснемане се определят опорни точки и се използват после мащаби.

При този процес има и други измервателни инструменти освен ролетката, например т.н. мензула и кипрегел и една вертикална лента, наречена лата. Лентата прилича на уголемен шивашки сантиметър и мери вертикални координати. Мензулата е подобна на преносима чертожна маса, върху която е монтиран уредът, наречен кипрегел. С него се измерват хоризонтални и вертикални ъгли и други линии. Тези уреди се използват при геодезическо заснемане с цел изработването на топографски планове и карти.

В нашето съвремие геодезическото заснемане изживява своя ренесанс, защото се намесват електронните и цифрови начини и методи. Те предполагат по-голяма прецизност и спестяват много време при отделните фази на извършване на геодезическо заснемане.

Това заснемане сега е абсолютно наложително, защото се използва в ежедневието при определяне граници на имоти, при уточняване на кадастралния план на дадено място. То е неразделна част от Устройствения план на строящи се сгради, често се прилага при отделните етапи на строителство, за да се види до каква фаза е напреднал строежът. Към кадастралните планове на дадено населено място се прави картотека и на оцеляването и растителността, където също е необходимо геодезичедско заснемане. Не може така лесно да отидеш и произволно да изкорениш едно дърво на градска улица, защото то се води на отчет и е заснето точно с геодезическо заснемане.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!