≡ Menu

Как да спрем влагата в дома си – важността на хидроизолирането

С напредването на технологиите в строителния сектор, много нови изменения и подобрени практики ни дават възможност да направим дома си устойчив срещу различни атнмосферни влияния. Такива може да са проливните валежи, обилните снегове през зимния период, съпроводени с ниски температури, силни ветрове, носещи механични частици и ред други. В сравнение с останалите атмосферни влияния, дъждът и влагата се проявяват най-често през годината. Още от началото на пролетта, през цялото лято и дори през есента се стига до изключително високи нива на валежи. Поради тази причина, един от най-често срещаните казуси, свързани с нашето жилище, е хидроизолирането на помещенията, с цел да се ограничи проникването на влага. Все по-голяма част от хората се интересуват, желаят да научат повече по темата, да се обогатят и да надградят своя опит и дори да поставят фундамента му, в случай, че нямат такъв.

Преди да се обособят конкретни препоръки относно процесите на хидроизолирането, трябва да си отговорим на въпроса „Откъде идва влагата в жилището?“. Това, което е важно за нас е да открием основните пътища, по които влагата навлиза в нашия дом. Такива най-често могат да бъдат:

  1. Проникване на влага от различни външни влияния. Тук влиза проникването на влага от различни места като например разместените керемиди на нашия покрив или запушени, неуплътнени улуци. Важно е да вземем под внимание и възможността за проникване на влага поради чести странични дъждове или пък просто спукване на дадена тръба. Повредената хидроизолация също може да се окаже проблем, който да позволява нахлуването на влага.
  2. Конденз. При наличието на конденз, много често може да се търси причината за неговото пораждане в студените вътрешни стени, готвенето, простирането, та дори и наличието на растения и животни.

Каквато и да е причината, поради която установим наличието на висока влажност в нашия дом, то от съществена важност би било да ограничим нейното развитие чрез полагане на системи за хидроизолиране. Проблемът при проникването на влага в едно помещение (баня например) е, че тя се разпространява бързо. Така се стига до момент, в който стените и елементите на съседните помещения са просмукани с влага и благоприятстват развитието на мухъл, плесени и микроорганизми. Това дори не е единственият проблем, до който може да доведат просмуканите с влага стени. С течение на времето те губят своите качества и под въздействието на водата отслабват своята структура. Като най-критични места се явяват вертикалните и хоризонтални ъгли. Покритията по различните стени, подове и тавани търпят прогресивно увреждане и често се стига дори и до тяхното разрушение. В редица случаи възниква и поява на неприятни миризми, същевременно с които избиват тъмни петна в съседните помещения. Така неминуемо домът ще изгуби своя естетически вид и жизнената среда в него прогресивно ще става некомфортна и нездравословна. Това е един наистина наболял и сериозен проблем, на който трябва да се противодейства, а не да се оставя да се разраства.

Хидроизолационният процес е сложен и комплексен, криещ редица важни стъпки, които изискват правилното съблюдаване на основни, установени правила. Само и единствено по този начин можем да сме сигурни, че сме си гарантирали нулево водопоглъщане в хидроизолираните помещения, същевременно с което сме запазили здравословната за обитаване среда.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!