≡ Menu

Как да поправите проблем с импулсното захранване на GPS?

Някои GPS системи използват импулсно захранване, по подобие на персоналните компютри. В GPS системите се използва и LED дисплей, който може да ви помогне да разберете дали има проблем в токозахранването. В случай, че подозирате някаква нередност, трябва да се запознаете изцяло с устройството, което се задвижва от импулсно захранване, както и с особеностите на системата.

Това ще ви даде нова перспектива над проблема. Вие можете дори да сте в състояние да отстраните повреденото. Все пак трябва да се отбележи, че работата с толкова високо напрежение не е препоръчителна за непрофесионалисти. Това означава, че вероятно не притежавате достатъчно знания и технически умения, за да отстраните даден сложен проблем в токозахранването. Малките затруднения, които биха могли да възникнат в схемата, обаче вероятно са във вашите възможности.

Начини на зареждане
На първо място трябва да вземете предвид как се зарежда вашият уред, който използва импулсното захранване. Тук има два варианта, от които трябва да изберете. Единият е да има вграден източник на захранване, а другият е той да бъде външен източник. На дисплея ви могат да се показват различни символи, в зависимост от компанията производител на GPS уреда, който работи с такова захранващо устройство. Всяка икона на дисплея представлява част от електрическата верига на импулсното захранване. Именно това е и причината да се отделя толкова внимание на този елемент.

В случай, че не сте сигурни коя икона какво означава, то най-добре намерете документацията, която върви към GPS системата. В книжката с упътването вероятно ще можете да видите коя икона какво означава. Това ще ви е от голяма полза в последствие.

Локализиране на проблемите с импулсното захранване
Намерете символа “GPS” на е дисплея на устройството, за което говорим. Обикновено тази икона се намира в горния десен ъгъл. В зависимост от производителя, тя може да бъде преместена, но все пак това е традиционното й място. В случай, че иконата на GPS-а е оцветена в червено, това показва, че импулсното захранване не работи. Може да има и още едно обяснение – GPS приемникът да не е свързан правилно. Като се движим по цветната палитра, трябва да се спрем и на иконата, която е с оранжев цвят и показва броя на сателитите. Ако тя е проблематичната, това означава, че няма проблем със системата на токозахранването. Проблемът е във вашето местоположение. Все пак GPS системата най-вероятно е в изправност и в момента, в който промените своето местоположение, тя ще заработи. Естествено трябва да завършим и със зеления символ и номер на сателитите. Тази икона показва, че GPS-ът е в изправност и е готов за вашата навигация.

Следваща стъпка в изследване на импулсното захранване
Намерете иконата “Energy”, която обикновено се намира в долния десен ъгъл и интерпретира значението на импулсното захранване (което е от този тип: ). В случай, че иконата “Energy” показва зелен щепсел, то това означава, че GPS-ът и захранващото му устройство са готови за работа. Тук няма значение от какъв вид е батерията, Иконата, която илюстрира токозахранването, ще бъде една и съща при различните видове батерии. В случай, че батерията се оцвети в червено, това означава, че няма достатъчно мощност, за да може импулсното захранване да задвижи GPS системата. В този случай от вас се изисква да вземете мерки, като заредите батерията при първия удобен случай.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!