≡ Menu

Какво означава “пасивна къща”?

Всяко едно жилище трябва да може да осигури на обитателите си топлина през зимата и прохлада през лятото. Това изискване е още от зората на човечеството, когато хората са живеели в пещери. Проблемите със студа са били решавани със запалването на голям огън, а самата структура на пещерата е предоставяла хладина, когато е било горещо. Но с развитието на цивилизацията и с усъвършенстването на уменията на хората, са се породили желанието и възможността за изграждане на жилища. Пещерите просто вече не са отговаряли на изискванията и нуждите на човечеството. От момента, в който е била изградена първата постройка, та чак до ден днешен хората са правили всичко възможно, за да се чувстват комфортно, уютно и сигурно в своите домове.

пасивната къща

пасивната къща

След откриването на електрическата енергия, човечеството е било улеснено драстично в стремежа си да получава топлина и прохлада. За съжаление в днешно време електричеството става все по-скъпо и неправилната употреба на всеки един уред се отразява негативно на сметките в края на месеца. Тогава как да постигнем своите цели?

Този въпрос е подтикнал различни специалисти да създадат концепцията за пасивната къща. Чрез нея следва да бъдат задоволени нуждите на обитателите ѝ от топлина и прохлада, но вече с цел постигане на енергийна ефективност.

Какво означава “пасивна къща”?

Това не е конкретен вид постройка, нито пък е ново строителство. Пасивната къща представлява съвременен строителен стандарт, който не само, че щади природата, но същевременно е енергийно ефективен, осигурява комфорт на обитателите и е изключително икономичен. Едно такова жилище не е и марка. Пасивната къща е една отворена строителна концепция, която е доказана в практиката.

Какво представлява пасивната къща

Какво представлява пасивната къща

Кога едно жилище може да бъде наречено “пасивна къща”?

Passivhausinstituts Darmstadt определя 5 критерия, на които трябва да отговаря една сграда, за да бъде определена за пасивна къща. Когато те са покрити, тогава жилището се сертифицира като пасивно.

Защо точно “пасивна къща”?

Наименованието на този строителен стандарт произлиза от вида на източниците, чрез които сградата задоволява по-голямата част от своите нужди за топлинна енергия. Те са “пасивни” и като примери могат да бъдат посочени: енергията от слънцето; отделената топлина от живущите в една сграда и от уредите в нея.

Една пасивна къща притежава специфичен начин на функциониране. Голямо значение за ниския ѝ разход на енергия играе положената ѝ топлоизолация. Ето защо, по виждането на специалистите, е възможно да изпълните и покриете критериите на Passivhausinstituts Darmstadt и чрез саниране.

Повече информация за този строителен стандарт можете да получите от статията: Какво представлява пасивната къща

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!