≡ Menu

Какво ни предлага работата в чужбина?

Всяка година броят на желаещите в България да заминат на работа в чужбина се увеличава главоломно. Причините за това са ниските заплати, липсата или трудното намиране на работа като цяло, след което идва несигурността на работното място и нискокачествената социална защита.

Някои от най-предпочитани дестинации от няколко години насам са Великобритания, Гърция, Испания и Германия. Като много от българите споделят, че предпочитат да останат да живеят там. Според някои социални проучвания, държавата губи средно между 20 и 25 хиляди души годишно, на възраст между 25 и 39 години. Като цяло, българите са разпръснати из цяла Европа. Най-много живеят в САЩ, Канада, Австрия, Германия, Франция, Португалия, Испания, Италия, Турция, Гърция и Кипър.

Работата в чужбина може да се каже, че дори е полезна от гледна точка на това, че по този начин се осъществяват контакти с нови и различни култури, изучават се и езици. Досега до всичко това прави преместването на работа в чужбина да изглежда с доста предимства, отколкото се предполага. Ключът е в адаптацията към новата среда, а също така и в подхода с към нея с непредубеденост.

Шансът за започване на работа в чужда страна би могъл да отвори вратите за нови възможности на всеки, който не гледа с предубеденост към голямата промяна. Излизането от малкия град, от малката страна и погледът към необятния свят може да бъде много често плашещо, но същевременно вълнуващо и обещаващо. Плюс това всяко ново начало е достатъчно смущаващо само по себе си, за да допускаме и предразсъдъците ни да надделеят и те да вземат решението дали да започнем работа в чужбина вместо нас. Принципът е проба-грешка. Ако не опиташ няма как да знаеш дали съответното работно място в съответната страна не би било пробивът, който от дълго време чакаш и се нуждаеш. Започването на работа в чужбина може да сбъдне всичките ти амбиции, стига да си достатъчно трудолюбив и всеотдаен.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!