≡ Menu

Какво е компютърна мрежа?

wireless_bluetooth_html_m59d2329dВече Ви запознахме с основите на компютърната мрежа.

Компютърната мрежа е съвкупност от компютри, свързани помежду си чрез линии за комуникация с цел обмен на информация между тях. Компютърните мрежи се делят на три вида: Локални мрежи (Local Area Network – LAN), Международни мрежи (Wide Area Network – WAN), Глобални мрежи (Global Area Network – GAN). С последното развитие на технологиите се появи модификация на локалната мрежа – градска мрежа (Metropolian Area Networks – MAN), т.е. тя предоставя достъп до LAN мрежата на по-голямо разстояние.

Компютърните мрежи се изграждат на база конкретна архитектура и се класифицират според определени признаци. Компютърните мрежи стоят в основата на съвременната обществена инфраструктура и са главно средство при реализиране на петата информационна революция. Без компютърните мрежи, днес нямаше да говорим за информатизация и информационно общество. Всички съвременни глобални приложения активно използват компютърни мрежи.

Основната цел на компютърната мрежа служи за осигуряването на потребителите с потенциалната възможност за достъп до локалните ресурси на всички компютри в мрежата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!