≡ Menu

Изследване на аудиторията при SEO

Целевата аудитория на сайта – това е крайъгълния камък в SEO оптимизацията, и правилната и оценка определя ефективността на SEO – то като цяло. Изследването на аудиторията позволява да се оформят рамките на публиката на Интернет проекта – както реалните, така и потенциалните, с отчитане на възможните ръстове и изменения. Познанието на целевата аудитория е полезно в следните задачи:

Планиране на SEO оптимизацията – изследването на целевата аудитория позволява да се разбере кои запитвания са интересни на публиката в търсачките и по кои думи / словосъчетания е добре да се работи.

Разполагане на медийна реклама – познаването на целевата аудитория позволява да се поместват рекламни ресурси на тези места, които са интересни за вашите потенциални клиенти и оптимално да се използва рекламния бюджет

Работа със социалните мрежи – познаването на интересите на аудиторията позволява да се изберат най подходящите площадки за общуване с потребителите и леко да се решат поставените маркетингови задачи.

Какво правим ние?

Крайната цел на нашето изследване – получаване на пълен портрет на целевата аудитория. В хода на изследването ние събираме и анализираме данни от социални статии и други публични източници, провеждаме социологически изследвания (както количествени, така и качествени), анализ на посещаемостта и т.н. В крайния документ, с резултатите от изследването ние прилагаме следните данни:

Описание на аудиторията – как изглежда аудиторията, към която е обърнат проекта.

Структура на аудиторията – как е сегментирана аудиторията, от какви групи се състои.

Обем на аудиторията – какво количество хора представлява аудиторията.

Предпочитания – какви предпочитания са свойствени за аудиторията като цяло и на отделните и групи в частност.

Фактори за взимане на решение за покупка – какви фактори влияят на взимането на решение за покупка на стока и кои моменти се явяват определящи.

Социално – демографски характеристики – какви ключови характеристики има целевата аудитория: пол, възраст, социален статус, образование и т.н.

Тенденции – как ще се изменя обема, състава и предпочитанията на целевата аудитория в близко бъдеще.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!