≡ Menu

Изработка на лого за целите на бизнеса

Изработка на лого за целите на един бизнес трябва да бъде направена впечатляващо и примамливо, като същевременно дизайна е максимално изчистен. Дизайн изграден на тази база лесно би могъл да отговори на следния въпрос – Защо фирмата е по-добра и с какво е по-различна от другите в бранша? Честно казано фирми има много и конкуренцията е жестока, именно поради тази причина ако логото не отговаря на този въпрос, то е лице да, но с какво привлича потребителите? Колкото по иновативно и първо сигнално е мисленето на дизайнера, толкова по-уникална е идеята на логото. Честно казано самата фактическа изработка на едно лого е техническата част, която не е лесна, но идейната част е много по определяща. Донякъде в изкуството, а дизайна на лого си е чисто изкуство, техническата част е умело въплъщение на идеята и често пъти лошата техника на изпълнение изиграва лоша шега на твореца! Затова не е добре да се пренебрегва, която и да било част от изработка на лого и дизайна му.

Има и друг прочит на уникалния дизайн на лого обаче! Да той е първо сигнална идентификация, предава идеята на фирмения бизнес и е запомнящ се, но… Тук идва момента да споменем за дилемата, че уникалното лого може да бъде припознато, като нова конструкция и мини революция, но може и да се разгледа, като елемент стоящ извън рамките на лого дизайна и неговия свят. Тогава остава въпросът – доколко иновативни е добре да бъдем, без да изпадаме в крайност и кои са подходящите средства за това? Отговорът е, че съвсем никой няма точен отговор по въпроса и интуицията на дизайнера го води в проектирането на логото на една компания!

Основно магът да бъдат разпознати четири основни вида лога. Добре е всеки професионален дизайнер, който прави изработка на лого, да ги разпознава, за да може по точно да ориентира избора си на вид към естеството на фирмата, за която създава логото. Ето ги и тях:

  • Тип Емблема – този тип лого съчетава името на компанията, която представлява с цялостния дизайн на логото. Има много успешни лога от този вид, защото са подходящо избрани за фирмите, които представляват, но има доста примери на грешна интерпретация.
  • Тип Символ – този вид лога са базирани на буквения израз и форма. В дизайна им се използва формата на буквата или групата букви, превърнати в символ. Така по един много интересен и въздействащ начин, може да се създаде уникално лого, което да носи послание същевременно.
  • Тип текст – при изработка на лого дизайн от този тип се залага на текста и типографското му оформление понякога. Като цяло той е много специфичен по съотнасяне на компанията, за която се изработва и доста внимателно трябва да бъде обмислен, за да постигне ефекта на запаметяване и внушение.
  • Репрезентативен тип – тук за да предадат посланието, визията, начина на работа на една фирма и ако щете репутацията й, дизайнерите използват предимно изображения. Те са основата на логото и чрез цвета и формата предават внушението си. Много е вероятно обаче да се изпадне в директно наподобяване, което не е никак добре за един лого дизайн.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!