≡ Menu

Измерване на UPS акумулаторите с волтметър

UPS акумулаторите често се използват като втори източник на захранване. Практически погледнато те биха могли да бъдат свързани с всяко устройство, което се захранва от електропреносната система. Тези батерии могат да се зареждат и презареждат за многократна употреба. Освен това те се отличават със сравнително дълга продължителност на живота. При правилна експлоатация те могат да функционират правилно в продължение на около 5 години. Въпреки това след постоянна употреба батерията ще престане да задържа заряд и ще стане безполезна.

Можете да проверите дали батериите на UPS акумулаторите работят правилно. Това може да се случи с помощта на уред за измерване на напрежението, като например с волтметър. Измерванията се правят точно както бихте измерили параметрите на всяка друга батерия. Използвайте отчитането на уреда, за да проверите дали батерията се нуждае от просто зареждане или ще се наложи смяна.

Има някои неща, които трябва да подготвите, за да осъществите тестовете. Както вече стана ясно, трябва да се снабдите с уред за измерване, като волтметър. На пазара се предлагат много подобни решения, които са лесни за използване и разчитане. Дори хората, които не са се занимавали с това, могат да се справят със задачата. Освен това трябва да се снабдите и с комплект от отвертки.

Подготовка за тестовете

Започнете с развиването на винтовете, които задържат UPS акумулаторите. Използвайте правилната отвертка, за да достигнете до батериите. Локализирайте батериите и леко ги преместете, за да намерите клемите на UPS акумулаторите. Включете уреда към електропреносната система. Затворете веригата като използвате уред, който искате да захраните с батериите. Включете UPS устройството. Уверете се, че електронното устройство се захранва от UPS акумулатора, докато е включен в контакта.

Провеждане на предварителни тестове

Вземете волтметъра, за да измерите стойностите на батериите. Измервателният уред има две сонди, през които измерва сигнала. Използвайте клемата, която е с черен цвят. С нея трябва да докоснете черната клема на акумулатора. Червената сонда на волтметъра трябва да измери параметрите на червения край на захранващия уред. Прочетете измерванията на напрежението. Волтметърът трябва да отчита около 27 волта, докато UPS акумулаторите са включени в електропреносната система. Разкачете волтметъра, за да спре да измерва отчитанията.

Провеждане на окончателните тестове

В момента, в който UPS акумулаторите са се заредили, можете да изключите устройството от електропреносната система. По този начин системата ще бъде захранвана единствено от батериите на акумулатора. Отново вземете измервателния уред, за да измерите реалните данни на акумулаторните батерии. Свържете черните клеми на двете устройства, а след това и червените. Практически трябва да повторите стъпките, които изпълнихте в предния тест.

Прочетете показанията, които дава волтметъра. Данните трябва да са около 26 волта напрежение, което се задържа. В случай, че UPS акумулаторите не успяват да се задържат около тази стойност, това означава, че батериите не са в състояние да задържат електрически заряд. В такава ситуация най-разумното нещо, което можете да направите, е да закупите нови. Интернет предоставя наистина много информация в лицето на магазина по отношение на тези уреди. Можете да направите справка в сайта на производителя на устройството за допълнително захранване. Освен това онлайн магазините ще ви дадат възможност и да закупите продукта. Потребителите могат да намерят и оферти за изкупуването и рециклирането на употребените батерии.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!