≡ Menu

Елементи на външната реклама

Обикновено когато стане дума за външна реклама, първата асоциация е с думите “табела” и “билборд”. Действително, табелите и билбордовете са два от най-традиционните, но също и най-ефективните и най-евтини елементи от арсенала на външната реклама. Рекламните експерти са на мнение, че ако мястото на външната реклама е подбрано правилно и ако рекламното послание е лаконично и ясно, то тя непременно ще има ефект. Ефективността на външната реклама понякога може да се сравнява с тази на телевизионната и радио-рекламата, но за разлика от тях табелите и билбордовете далеч не са толкова агресивни и досадни.

Билбордът се появява за пръв път в САЩ преди около стотина години, когато американски компании започнали да вземат под наем парчета от градските площи и да разполагат върху тях дъски с рекламни надписи върху високи стойки. Обикновено билбордовете се поставят близо до оживени кръстовища, на входа и изхода от населени места, в централните градски и райони, т.е. на места, през които гарантирано преминава голям автомобилен и/или пешеходен поток.

За да бъдат ефективни, билбордовете трябва да отговарят на определени критерии. При изработването на рекламните послания за билбордове рекламната агенция се ръководи от няколко фактора, например – средното време за оглеждане на билборда, с което разполагат намиращите се в превозно средство, е само броени секунди, не повече от около десет секунди. Следователно върху билбордовете е безсмислено да се изписват дълги текстове, защото няма да има кой да ги прочете. Оптималната дължина на текста на един билборд е от 3 до 6 думи, като претрупването с графични материали също не е препоръчително – пътниците могат да възприемат само един графичен знак (лого), една снимка и няколко думи максимум – и това е всичко. Ефективният билборд наистина не трябва да съдържа нищо повече.

В рекламния бизнес размерът има значение и в повечето случаи по-голямото е по-добро, доколкото ще бъде видимо от по-голямо разстояние и от повече хора. Размерите на билбордовете могат да са различни, обикновено са 3×5, 3×6, 2×4, 2,5х4,5 метра и т.н. Голяма част от билбордовете имат две лица, на които често се разполагат различни реклами. Съществуват и мулти-рекламни билбордове, в които е инсталирано устройство с електромотор и през няколко секунди се сменят различни рекламни пана. По този начин на едно сравнително малко пространство може да бъде показана значителна графична и текстова информация. Още повече може да бъде повишена ефективността на билборда ако бъде добре осветен, така че да бъде ясно видим и през тъмната част на денонощието.

Другият много популярен елемент от външната реклама е табелата. Тя е по-популярна от билборда, защото е още по-евтина от него, макар да му отстъпва по ефективност.

Табелата се използва практически от всички фирми и компании – указателни и фирмени табели висят по фасадите на сградите, над входовете на офиси, магазини, заведения, над порталите на заводи и фабрики. Табелата е най-подходящ рекламен инструмент за всеки, който желае да даде необходимата информация или да отправи просто и ясно рекламно послание на разумна цена. Табелата е по-гъвкавото рекламно решение в сравнение с билборда, доколкото може да бъде създадена с по-разнообразни размери от билборда и може да бъде позиционирана на места, където билбордове не могат да се поставят.

Табелата има няколко разновидности, като най-популярните са плоската табела и обемната светеща табела. Лицето на обемната светеща табела се изработва от светопропусклив материал, а във вътрешността на кутията (защото тази табела прилича на кутия) се поставя източник на светлина. Обемните светещи табели са предпочитани, защото изпълняват отлично функциите си както през светлата, така и през тъмната част на денонощието.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!