≡ Menu

Екологични действия и творечски изяви в помощ на скрап индустрията по света

Всяка година по света се преработват стотици милиарди тонове материали. Сред тях важни за индустрии и производства са – железа, пластмаси, черни и цветни метали. Тяхното преработване е в троен размер над новото черпене на природен ресурс от околната среда. Всичко това се налага от нуждите на все по-нарастващият брой население и необходимостта от защита на околната среда.

Интересни са и фактите, които показват, че навсякъде по света, страните вземат все по-кардинални мерки и се борят с всякакви методи и средства, за да засилят преработващата индустрия.

Така например в Холандия, специалисти построили цял остров, с големината на остров Хаваи. Изкуствената суша в океана била издигната от пластмаси и стъкла. „Рециклиращият остров превъплъщава идеята на бъдещите изследователи, че дори отпадъците отделяни от бита и ежедневието на хората, могат да създадат неща, не само безвредни за околната среда, но и които да имат силно въздействащ и положителен ефект на всеки гражданин на планетата.

В нестандартната идея на рециклирането на отпадъци от метал, пластмаси, стъкла и други се залага и стратегия един ден на подобни места да живеят хора. Обитаването на подобни нетипични до момента решения се свежда и до план, в който жителите на подобни места да работят и да осигуряват прехраната си, именно, чрез опазване на околната среда. Предполага се още, че възобновяването на слънчева и водна енергия ще е част от всички процеси в защита на планетата ни.

Ежедневно по света се преработват милиарди тонове метали, а чрез рециклиране се допринася природата ни, пестят се природните ресурси, а ползваните до момента, влизат в повторна употреба.

Това с острова от рециклируеми материали, обаче не е всичко. Множество са организациите и личностните инициативи, за които непрестанно се тръби. Всяка една от тях има за цел да покаже на обществото, как от непотребния боклук можем да сътворим чудеса.

Не са малко и творческите изяви на неизвестни хора, за които се говори дори по националните медии. Едни от тях представиха как от пластмасови бутилки могат да бъдат направени салове, изкуствени площадки и паркове с изкуствени дървета, изцяло изградени от бутилки за еднократна употреба. Други наблегнаха на дизайнерски изпълнения като от хартия, списания, картички създадоха красиво модни дрехи и аксесоари. Уникални бяха и творенията за сувенири и украшения на дома. В някои от изявите бяха включени чудесни завеси от пластмаса (заимствана от дъната на бутилки за еднократна употреба и метални пластини от консервни кутии).

Всичко това трябва да мотивира всеки човек и да го накара да бъде по-отговорен пред Планетата си. Всеки един може да започне екологичното почистване с предаване на стария и непотребен автомобил за скрап.

Благодарение на свойствата на метали и възможността многократно да бъдат претопявани дава добра почва да вярваме, че има бъдеще на планетата ни, въпреки безотговорното отношение на човека в продължение на стоици години. Сега всеки от нас може да е част от скрап индустрията и може да направи първите стъпки към едно по-добро бъдеще на Земята започвайки с предаване на стария автомобил за скрап.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!