≡ Menu

Домашни пречиствателни станции са съвременната алтернатива

Липсата на канализация в повечето села и отдалечените от големия град места, които стават все по-привлекателни за строеж на дом, е проблем, който вече има алтернатива. В последните години все повече хора решават този проблем със собствена пречиствателна станция. Този тип съоръжения се използват отдавна в Европа и по целият свят, но в България едва преди няколко години придобиха популярност.

Българинът по правило е малко недоверчив и му е нужно време за да приеме някои нетрадиционни промени в бита си. А традиционното за повечето къщи в България до сега бяха изключително нехигиеничните и морално старели септични ями. Септичните ями представляват изкопани в земята дупки, в които се изливат всички мръсни води от домакинството на едно семейство, включително и от тоалетните и всичко това попива в почвата. Този тип решаване на проблема с липса на централна канализация отдавна бе отречен и заклеймен като недопустим поради риска от замърсяване на почвата и особено на подпочвените води. Много инфекциозни болести и епидемии в миналото са се дължали именно на този тип отвеждане на мръсните води от къщите.

технология BIO CLEANER

технология BIO CLEANER

Домашните пречиствателни станции представляват компактни съоръжения, в които е инсталирана технология за пречистване като най-съвременният вариант е пречистването по биологичен способ. Технологията на пречистване на мръсните води е създадена на основата способността на микроорганизмите да се размножават и да се хранят със субстанциите на отпадъчните води. Това е доста сложен процес, който е претърпял много лабораторни експерименти и работа на съвременните учени докато се изолират най-подходящите неболестотворни микроорганизми, устойчиви на различни условия и климат и ефективно пречистващи отпадъчните води.

Съществуват вече много и различни технологии, при които се използват съответно различни микроорганизми. Най-ефективна е чешката технология на фирма Envi-pur Република Чехия, при която се използват микроорганизми, влизащи в състава на човешкото тяло и са много устойчиви на всякакви климатични условия. При този тип технология не се налага допълнително към водата в пречиствателната станция да се добавят микроорганизми, които да бъдат стимулирани чрез добавяне на кислород да пречистват.

При чешката технология BIO CLEANER активните микроорганизми, които участват в процеса на пречистване, постъпват във водата на пречиствателното съоръжение посредством самите отпадни води на домакинството и се размножават чрез допълнително подаване на кислород. Чешките учени са успели да изолират и да използват в тази технология най-устойчивите неболестотворни микроорганизми, които се съдържат в човешкото тяло и да ги стимулират чрез консумация от тяхна страна на всички останали микроорганизми и други субстанции, да пречистват и най-замърсените отпадни води, които попадат в пречиствателната станция.

пречиствателни станции

пречиствателни станции

Тази технология наистина е революция в тази сфера на развитие на микробиологията и в частност на пречистването на мръсни води.

Съществуват и други технологии, при които обикновено микроорганизмите допълнително се добавят във водата, но често поради различни фактори, тези микроорганизми умират и след това отново трябва да се добавят.

Често се бъркат пречиствателни станции със септични резервоари. Много търговци предлагат септични резервоари, наричайки ги „тип пречиствателна станция”. Между септичните резервоари и пречиствателните съоръжения няма нищо общо. При септичните резервоари обикновено се добавят препарати, които да разграждат до някаква степен съдържимото с цел по-рядко изпомпване, но така или иначе те задължително се изпомпват и съдържимото се извозва до близката пречиствателна станция за да бъде пречистено там.

замърсяване на почвата

замърсяване на почвата

При пречиствателните станции не се налага изпомпване и водата на гравитачен принцип излиза от тях пречистена като се зауства в някакъв водоизточник или попива в почвата. Така дори да има някакво почистване или профилактика на съоръжението, то то се свежда до подмяна водата й без обаче тази вода да има нужда от допълнително пречистване в градска пречиствателна станция. С една дума, истинската пречиствателна станция няма нужда от изпомпване със специализирана машина както се изпомпват обикновено септичните резервоари. Нейното изпомпване и профилактика на водата е нормално да се извършва през 4-5 години, в зависимост от това доколко капацитета и отговаря на потреблението.

Домашните пречиствателни станции и технологиите за пречистване се развиват непрекъснато. Предстои на пазара да се появят и още по-усъвършенствани съоръжения на друг – мембранен принцип на пречистване. За сега обаче тази нова технология все още е доста скъпа и недостъпна за българския потребител.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!