≡ Menu

Възникване на рак на гърдата

Болестта рак на гърдата датира отдавна. Открити са папируси в Египет от 1600г. пр н.е., в които се описва заболяването. През вековете има множество теории за това кога и как се е появило заболяването, но и до днес няма ясна дефиниция за причината и разрастването на злокачествените туморни образувания.

рак на гърдата

рак на гърдата

Рак на гърдата представлява туморни образувания, получени в резултат от неправилно делене на клетки. Първоначално заболяването засяга млечните канали и жлезните делчета, а при по-напреднал стадий, разпространението е в околните органи- жлезна тъкан, лимфни пътища, дори в кръвоносните съдове. Симптомите за наличие рак на гърдата не са строго дефинирани, но са налице някои важни признаци, които ги правят по-различими от другите. Бучката в гърдата може да бъде симптом за заболяването, както и бучка под мишницата. Други признаци са: подуване и болки в гърдите, хлътване на зърното, секрет от зърното, зачервяване и раздразняване кожата на гърдата.

За жалост защо възниква на рак на гърдата не е обяснено напълно от специалисти, но проучванията казват, че съществуват причини, които подпомагат развитието на заболяването.

 

рак на гърдата преглед

рак на гърдата преглед

Има два вида фактори- такива, на които можем да повлияем чрез начина си на живот и такива, които не зависят от собственото ни поведение. Тези, които можем да променим, са свързани с това как живеем: хранене, алкохол, спорт, диети и т.н. Другите фактори зависят от нашите гени, фамилна история, особености в менструалния ни цикъл и т.н.

Лекуването на рака на гърдата е с операция, лъчетерапия и лечение с медикаменти. Чрез оперативното лечение на рак на гърдата се отстранява туморното образувание чрез операция. Според етапа на развитие се прилагат различни методи при операцията. Чрез лъчетерапията могат да се отстранят евентуално останали туморни клетки в гърдата след операцията. Лъчетерапията се прави с цел да се елиминира възможността от появата на нови образувания.

рак на гърдата снимки

рак на гърдата снимки

Лекарствената терапия се прилага посредством различни фармацевтични лекарства, които въздействат благоприятно върху организма. Чрез различни хормонални препарати може да се стопира развитието на рак на гърдата. Друг метод е химиотерапията, която е също ефикасно средство за справяне с коварната болест.

Основните разновидности рак на гърдата са неинвазивен и инвазивен, като различното между тях е, че при неинвазивният туморните образувания все още не са навлезнали в обкръжаващата тъкан. Никоя жена не е застрахована от рак на гърдата! Независимо от нейната фамилна история, гени, възраст, начин на живот. Всяка една жена може да стане жертва на коварната болест.

Затова специалисти препоръчват лекарските прегледи да бъдат редовни, за да може при евентуална поява, болестта да бъде овладяна в най-ранния й стадий.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!