≡ Menu

Видове счетоводни фирми, предлагащи услуги за малкия бизнес

Ако сте собственик на някакъв тип фирма или предприятие, вероятно имате нужда от счетоводни услуги. По-големите фирми обикновено имат наети счетоводители, но по-малките предприятия често предпочитат да наемат външна фирма, която специализира в подобен род услуги. Много кантори и агенции предлагат счетоводни услуги, които са разделени в няколко категории: пълно счетоводно обслужване, данъчно облагане, одит, финансови операции, водене на ведомости, изготвяне на счетоводен баланс и т.н.

Повечето собственици на фирми предпочитат да използват пълно счетоводно обслужване, за да бъде цялата им документация и счетоводство напълно изрядни. Тези фирми се грижат изцяло за счетоводните дела на бизнеса, включително текущо счетоводно отчитане, осчетоводяване на фактури и обработка на различни документи, осчетоводяване на банкови сметки,  изготвяне на финансови отчети, подготвяне и подаване на годишен финансов отчет, попълване и подаване на годишни декларации, осчетоводяване на разходи за заплати и осигуровки, данъчно облага и т.н. В този случай собственикът и административните служители на фирмата не се занимават с никакви счетоводни дейности, защото те се поемат от външната кантора, предлагаща счетоводно обслужване.

Други счетоводни фирми обаче предлагат и частични услуги, като например данъчно облагане. Те специализират само в тази сфера и работят с услуги, свързани с изчисляването на дължимите данъци, попълването и подаването на данъчни декларации и внасянето на дължимата сума. Възможно е тези кантори да имат области на по-тясна специализация и да се занимават само със специфични сфери или пък да предлагат компетентни услуги във всички икономически области.

Редица фирми се занимават единствено с ТРЗ и личен състав, така че можете безпроблемно да се възползвате от тях, ако разполагате със специалист, който се е заел с останалото счетоводно обслужване, но не е наясно с тази област и не съумява да се справи.

Одиторските фирми се занимават с извършване на одит на държавни и частни предприятия. Те разглеждат изготвените вече отчети, баланси и други документи, за да преценят дали всичко е оформено и изготвено правилно.

Можете да подберете типа на счетоводната фирма с която да работите според вашите конкретни нужди и желания, като си изберете пакет от услуги, който задоволява потребностите ви. Разнообразието от счетоводни къщи и агенции  е огромно, така че би трябвало безпроблемно да намерите кантората, която предлага точно онзи тип услуги, от които се нуждаете в момента.

Външните счетоводни фирми и различни услуги, които те предлагат, са отлично решение за по-малки компании, които не разполагат с нужните специалисти или пък техният счетоводител не е квалифициран да извършва определени дейности.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!