≡ Menu

Видове строителни отпадъци

Изрезка от документ, отразяващ строителни норми и правила, които трябва да се придържат към строителните фирми може да е само началото на вашата ремонтна дейност в дома.

За да отговорим напълно на въпроса какви строителните отпадъци трябва да се анализират подробно е добре да надникнем в класификацията на отпадъците от категории отпадъци:

Първи клас строителни отпадъци, включва материали с по-голям размер. Такива са свързани с незабавното разчистване на строителната площадка от строителни отломки. Обикновено, количеството на товари от такива отпадъци е голямо, така че задължението е те да се изнасят преди началото на самото строителство, след като успешно бъдат опаковани.

Вторият клас включва част от сграда на отпадъци и опаковане на продукти на строителни материали, различни компоненти на последния и други материали от подобен тип. Броят на товари е относително малък. Всяко едно строително парченце износ на боклука се отразява веднага, без голямо натрупване на отпадъци на строителната площадка.

Третият клас включва частта на вторичния материал, свързан с декорация. Тя се характеризира с големи обеми от товари, но сравнително ниско тегло. При тях малки парченца износ на товари се изнасят след приключване на работата.

В зависимост от източника, класификацията може да бъде различна, но същността остава същата.

В зависимост от съществуващото законодателството се забранява всякакъв вид отпадъци да отиват в контейнера за домашни отпадъци. В противен случай, се налагат глоби и строителните компании предпочитат да притежават лиценз или да извършват обезвреждането на отпадъците или да наемат подходящия организацията.

Когато е приложимо извозване и изхвърляне на строителни отпадъци – трябва да припомним, че вторичните суровини са дефектния материал за строителството, в отговор на въпроса как да се използват строителни отпадъци, достатъчно богато. Цената на тези отпадъци е доста ниска и гамата от приложения е много ограничена. Самото рециклиране на строителни отпадъци набира скорост в различни страни по света. Към преработвателите строителни отломки се отнасят още – асфалт, стъкло, натрошени тухли и др. На тях се дава нов живот.

Рециклирането е дейност, свързана с преработката на отпадъци, с оглед тяхното използване в бъдещото строителство. Ето, защо е важно дори в бита и домакинството всичкият строителен боклук да бъде правилно позициониран и изхвърлян. Това може да стане с подбор на фирма занимаваща се с подобна дейност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!