≡ Menu

Ах този копирайтинг!

Копирайтинг уменията са много любопитен тип умения. Те едновременно са креативни, чисто интелектуални, свързани с общата култура и с речника и технически, свързани с влизане в конкретни параметри и с напасване на конкретни копирайтинг елементи.

Наука и изкуство – изкуство и наука. Креативност и внимателна преценка – внимателна преценка и креативност. Творчески изблик – инженерно сглобяване. 

Всичко това /и още много/ може да се впише в професията копирайтинг.

Копирайтинг професията носи и чисто личностни благини, наред с финансовите. Той държи ума активен, развива способностите за изразяване и аргументиране, прави човек по-бързо възприемащ и реагиращ, носи самочувствие, особено като видиш бързо резултата – готовия текст.

Интересна е психичната реакция от копирайтинг дейността. Да се занимаваш с копирайтинг изисква поддържане на мозъчна активност за определян, често значителен, период от време. И след като приключиш с копирайтинг задачата /или задачите/, умът ти продължава да работи на високи обороти по инерция – особено ако си отговорен, ангажиран копирайтър.

Така, ставаш от компютъра /по точно от стола срещу компютъра/ и си изпълнен с ментална енергия! Какво означава и какво носи това? Просто по-лесно се съсредоточаваш, по-бързо генерираш идеи, по-умело водиш разговор, по-интересно се шегуваш. Този прилив на енергия е много вдъхновяващ. Нещо като да излезеш на свежа разходка в парка, след тежка тренировка във фитнес залата. Окриляващо!

По тези и по още много причини, ако имате някакъв усет към речта и свободно време, заемете се с копирайтинг. Освен, че ще изпитате описаните неща, може да стигнете копирайтинг ниво, което да Ви позволи да изкарвате пари от писане. Това ще направи копирайтинг заниманията Ви още по-удовлетворяващи.

Ако пък не стигнете до етапа на търговията, ще Ви останат психичните ползи от писането и способността лесно и точно да обясните изискванията си, щом поръчвате копирайтинг на фирма.

Копирайтингът е флирт с читателя и предизвикателство за практикуващия! Всичко това ни кара да възкликнем: Ах този копирайтинг!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!