≡ Menu

Аларми за дома и офиса – да защитим нашия личен свят

Алармите са едно от най-популярните средства за защита на личното ни пространство – за нашия дом и работно ни място. Щом държим толкова на личните си вещи, ще искаме всеки риск за тях да бъде сведен до минимум. Аларми пазят нашите ценности, защитават плодовете на нашия труд, охраняват живота ни.

Аларми за дома

Аларми за дома

„Моят дом е моята крепост”, гласи една английска поговорка. Това е наистина така, особено ако сме поставили подходящите аларми. В нашия дом ние се чувстваме най-сигурни и защитени. Там са най-ценните ни вещи и едни от най-милите ни спомени. У дома оставаме насаме с мислите си, осигуряваме си максимален комфорт, празнуваме, каним най-близките си приятели, отдаваме се на почивка, любов, смях. Ако някой вземе нещо от дома ни, често чувстваме, че е взел нещо от душата ни. Затова обикновено сме готови да защитаваме дома си с всички възможни позволени средства. Едно от тях са алармите.

аларма

аларма

Същото се отнася и за нашия бизнес. Много от нас полагат огромни усилия и време за да изкарват прилични доходи, с които да се грижат за себе си и близките си. В повечето случаи хората със собствен бизнес прекарват по-голямата част от времето си в офиса или магазина си, вместо у дома при семействата си. Бизнесът, както домът, става продължение на личността. Не можем да си позволим той да пострада, не можем да си позволим някой да посегне на него. Всички пари, цялото време, всички усилия, които влагаме в бизнеса си, сме ги отклонили от личния си живот. Направили сме това с някаква конкретна цел, в името на някаква висша идея. И трябва да си осигурим защита – сигурна защита.

Аларма за дома

Аларма за дома

Алармите осигуряват до голяма степен защита на дома и офиса ни. Те са най-разнообразни по своето предназначение и функции. Монтират се на стени, на врати, на прозорци. Има много класификации на алармите – по-общи и по-специфични.

Най-общо алармите се делят на три основни вида.

1.Аларми от нисък клас
2.Аларми от среден клас
3.Аларми от висок клас

Какво отличава различните класове аларми? Предимно функциите и предлаганите екстри:

1.Режими на работа на алармите
2.Начин на известяване на алармите – със сирена, с телефонен комуникатор, през мобилна мрежа, радиопредавател, интернет
3.Аксесоари към алармите – акумулаторна батерия, автономна динамична сирена с лампа, пиезо сирена, GSM комуникатор за връзка с алармената система, клавиатура, трансформатор и др.
4.Датчици – аналогови, цифрови, магнитни датчици; датчици за движение, за температура

аларми за домове

аларми за домове

Технологиите в аларми ще се развиват все по-бързо, за да ни осигуряват все по-сигурна и по-модерна защита. Трябва да имаме предвид, че както от качество, така и от ефективна защита не бива да се пести – пестенето често излиза скъпо. Затова по-добре не пестете от аларми.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!