≡ Menu

Автоматизирано самообслужване на parking airport

Съвременните технологии вече толкова са напреднали, че автоматизацията навлиза не само в производството и бита, но и в сферата на услугите, към която се отнася и паркирането. Повечето хора, които са шофьори, като чуят за паркиране, пък камо ли за паркинг на летището и косите им настръхват, защото често да намериш свободно място за колата си е истинско чудо или късмет. Поне в нашата реалност е така. Картината може да бъде и по-оптимистична, ако се въведе автоматизирано самообслужване на parking airport.

parking airport

parking airport

Ето как може да изглежда един parking airport, който е напълно автоматизиран. Parking airport е снабден с паркингова автоматична система, която се състои от входен терминал, автоматична каса, апарати за монети, автоматична бариера и изходен терминал.

Входният терминал включва апарат, който, като пъхне човек в него карта или жетон, ви издава билет. С индукционен детектор системата установява кое парко място е свободно и след като извадите карта си, входната бариера се отваря и вие влизате в parking airport. За един час един такъв апарат на входния терминал може да издаде около 500 билета, което един работник трудно може да постигне, колкото и опитен да е, а клиентите си спестяват усилията да се обясняват словесно кое и как да направят. Четящото устройство на входния терминал на parking airport може да чете абонаментни карти и предплатени карти, както и еднократни, като разчита баркода на картата безпогрешно.

airport parking

airport parking

Всичко това се управлява с микропроцесор и тази автоматична система за паркинг на летище е много удачна, пести се работна сила, време най-вече нерви от страна на клиентите. А когато указанията ги има на няколко езика, не е невъзможно да се оправи човек с нея, така както свикнахме с банкоматите.

паркинг на летище

паркинг на летище

И така, оставяте колата на означеното предварително свободно място на parking airport и продължавате към своя полет, като пазите издадения ви билет от входния терминал, за да си вземете колата обратно.

Да предположим, че вече сте се върнали от пътуването и сега трябва да освободите колата си от parking airport и да си тръгнете.

Изходният терминал, подобно на входния, е снабден с четец за всички видове карти. Но преди да минете през него с колата си и да ви се отвори бариерата, е наложително да платите престоя на колата ви на parking airport.

Един такъв автоматичен паркинг на летище е снабден и с автоматична каса, в която пъхате получения билет на входа, може да платите кеш с банкноти или монети, или пък с банкоматна карта. Предимствата на една такава автоматична каса на parking airport е, че може да ви даде пълна статистика колко коли са на паркинга в момента, колко са минали и т.н. И това става напълно автоматизирано, както ако искате да извадите дневен или месечен отчет от обикновен касов апарат.

автоматизиран паркинг на летище

автоматизиран паркинг на летище

След като вече сте платили, се насочвате към изходния терминал, пъхате касовата бележка от автоматичната каса или съответната абонамента карта например и бариерата автоматично се вдига и вие спокойно продължавате по пътя си.

Системата на parking airport – може да се управлява дистанционно, подобно на диспечерите на летището, които управляват полетите, т.е контролът е на лице.

Описахме една идеална схема, която може да бъде внедрена на всеки parking airport и предимствата й пред обикновения паркинг синтезираме накратко – удобство и спокойствие за клиента.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!